Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk behandelt deze cursus de technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten van aquathermie.

Aquathermie is een verzamelbegrip voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In de cursus worden deze technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Om aquathermie te gebruiken zijn veel verschillende partijen betrokken. Inzicht in de belangen van deze partijen is nodig om tot samenwerking te komen. Ook de juridische aspecten en de financiering van aquathermieprojecten komen aan de orde. Deze kennis ga je tenslotte toepassen in een  praktijkcasus.

Na het volgen van deze cursus:

  • Heb je inzicht in de techniek van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED)
  • Kun je werken met potentiekaarten
  • Ken je de rollen van deelnemende partijen in een aquathermieproject
  • Heb je inzicht in de juridische aspecten
  • Heb je inzicht in de financiële haalbaarheid en financiering
  • Kun je de opgedane kennis toepassen in een praktijkcasus

 
Doelgroep

Project- en programmaleiders, projectmedewerkers en adviseurs, werkzaam bij gemeenten, provincies en adviesbureau’s werkzaam aan de energietransitie in de gebouwde omgeving.

> Meer informatie en inschrijven