Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip. In deze 5-daagse cursus van PAOTM i.s.m STOWA leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA.

Bij watersysteemanalyse via de methodiek van ecologische sleutelfactoren worden alle benodigde stappen doorlopen: van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW, maar ook bij allerlei projectgebonden vragen.

De cursus is persoonlijk van opzet en wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. Het uitwerken van de eigen case staat centraal. We werken van grof naar fijn. Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is veel ruimte voor individuele verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het toepassen van het ecologisch model PCLake. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses. Bij de voorbereiding kan je gebruik maken van verschillende STOWA-publicaties en een E-learning voor het opstellen van waterbalansen.

De cursus start op 14 september (intakemiddag). De overige data zijn 5, 12 oktober en 2, 9 november 2023.

Meer weten? Kijk op www.ecologischesleutelfactoren.nl

> Bekijk de Handreiking KRW-doelen

> Meer informatie over, en aanmelden voor deze cursus