Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Free Flow: 25.000 km vrij stromende beken en rivieren in 2030?!

Op dinsdag 12 september organiseren de World Fish Migration Foundation (WFMF), Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren en Waterschap De Dommel een dag over vrij stromende rivieren en beken in Nederland. De bijeenkomst gehouden bij de Achelse Kluis (aan de Tongelreep ten zuiden van Eindhoven).

De bijeenkomst is volgeboekt,  stuur en bericht naar stowa@stowa.nl en wij plaatsen u op de reservelijst. Bij plaats krijgt u van ons bericht. Zonder bericht van aanmelding is deelname niet mogelijk.

In de loop van de eeuwen hebben menselijke interventies de continuïteit van rivieren verstoord. Dit heeft een groot effect op de biodiversiteit die gekoppeld is aan riviersystemen en daarmee op het functioneren en de gezondheid van onze blauwe levensaders. In de EU biodiversiteitsstrategie 2030 is recent een doelstelling opgenomen om 25.000 km vrij stromende rivieren te herstellen. Wat betekent dit voor Nederland? Waar liggen kansen en bedreigingen?

Op deze dag gaan we gezamenlijk in gesprek over waar, hoe en met wie we in Nederland tot realisatie van de biodiversiteitsdoelstelling kunnen komen. Want, momenteel is het overgrote deel van de beken en rivieren nog geen ‘free flow’ en staan deze in meer of mindere mate onder invloed van stuwen en andere kunstwerken. Dit betekent dat de opgave groot is, met nog veel ruimte voor verbetering! Ter ondersteuning van de uitdaging is een kaart ontwikkeld van de gereguleerde en vrij stromende trajecten in Nederland. Deze kaart is het startpunt van het gesprek.

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de STOWA, waterschap De Dommel, de World Fish Migration Foundation (WFMF), het ministerie van I&W, het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat.

Kom en doe mee 12 september bij de Achelse Kluis!

Bijzonderheden:

  • Aan deze dag zijn geen kosten verbonden maar er worden door de diverse organisatie wel kosten gemaakt.  Mocht u na aanmelding verhinderd zijn geef dit dan voor 5 september door via  stowa@stowa.nl.