Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter: de schadeberekening tegen het licht

Op dinsdag 3 oktober 2023 organiseert STOWA de WSS Gebruikersbijeenkomst. Daarin gaan we in op de werking van de Waterschadeschatter, met bijzondere aandacht voor de herkomst van de schadefuncties. Ook bespreken we toepassingsmogelijkheden en gaan we in gesprek over het verifiëren van uitkomsten.

Aanmelden

Klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen vragen om zorgvuldig inrichting van het watersysteem en de openbare ruimte. Voor goed onderbouwde keuzes, is het essentieel kosten en baten tegen elkaar af te wegen. De Waterschadeschatter (WSS) is hét instrument van de waterschappen om de schade door inundatie en de effectiviteit van maatregelen te bepalen. Het wordt gebruikt bij onder meer maatregel-effectstudies, wateroverlast toetsen, stresstesten extreme neerslagen, en het berekenen van overstromingsschade.

Programma               

14:00 - 14:05   Opening
14:05 - 14:45   Toelichting schadeberekening en schadefuncties  
14:45 - 15:00   Discussie: validatiespoor - hoe weten wij of het klopt?
15.00 - 15.10   Pauze
15:10 - 15:40   Uitbreiden schadefuncties: theorie en praktijk                
15:40 - 15:55   Discussie: Reikwijdte toepassingen WSS in relatie tot SSM
15:55 - 16:00   Afronding en vooruitblik
16.00 - 17.00   Borrel

Meer weten? Ga naar waterschatter.nl