Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Grip op beekslib GEANNULEERD

Op 22 mei organiseert OBN, met medewerking van STOWA, een bijeenkomst over een belangrijke belemmerende factor voor beekherstel: de aanwezigheid van beekslib. In het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is hier al het nodige onderzoek naar verricht.

Let op: deze bijeenkomst is geannuleerd.

Soms lijken de omstandigheden voor natuurherstel verbeterd maar zijn toch de gewenste doelsoorten nog steeds afwezig. Dit is het geval bij verschillende beken waarin de kwaliteit van het water zodanig verbeterd is dat het voldoet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water.

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de waterkwaliteit, maar ook de aanwezigheid van slib op de beekbodem woekerende planten bevoordeelt, ten koste van de doelsoorten. Normen voor waterkwaliteit volstaan blijkbaar niet. Ook de onderwaterbodem en het aanwezige slib, spelen een cruciale rol in het natuurherstel.

Tijdens deze veldwerkplaats gaan de deelnemers zelf de beek in om op verschillende locaties het slib van de Dortherbeek te beoordelen. Tip: neem je waadbroek (van jezelf of een collega) mee!

Sprekers:

  • Ellis Penning, Deltares
  • Roos Loeb, B-Ware
  • Ralf Verdonschot, WUR

> Aanmelden

Meer weten?

  1. Rapport 'Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK)'
  2. Rapport 'Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib'