Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 1: Adsorptie poedervormig actief kool (PAK)

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Het eerste webinar vindt plaats op 27 september 2023. Het thema: de inzet van poederkool.

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten. De volgende afleveringen in deze webinars zijn op onderstaande data. Meer informatie en een link naar de aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

Webinar 1: poederkool

In het eerste webinar wordt ingegaan op de inzet van poederkool: zowel als nageschakelde technologie (PAK en doek) als direct in de Neredatank (PACAS Nereda). Voordeel van de nageschakelde uitvoering is dat tegelijkertijd fosfaat kan worden verwijderd. Verder wordt ingegaan op hoe je kan bepalen of er poederkool uitspoelt of niet en wat het effect is van poederkool op de samenstelling van het slib en de effecten hiervan op de slibgisting. Ook wordt ingegaan op de retourstroom van micro’s uit de slibverwerking bij centrale vergisting: levert deze retourstroom op een gegeven moment een te grote bijdrage aan de belasting van de waterlijn met micro’s?

Voorzitter; Roger Vingerhoeds.

Sprekers; 
Arnoud de Wilt (PAK en Doek)
Sandra Malagon (PACAS Nereda)
Herman Evenblij ( Micro's en slibgisting)
Herman Evenblij (Poederkoolmeting) 

Alle afleveringen volgen in deze reeks van webinars, zie onderstaande data, informatie en mogelijkheid tot aanmelden.

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie