Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 2: Combinaties met ozon

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Het tweede webinar vindt plaats op 11 oktober 2023. Het thema: ozon.

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten. De volgende afleveringen in deze webinars zijn op onderstaande data. Meer informatie en een link naar de aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

Webinar 2: Combinaties met ozon

Dit tweede webinar draait om het maken van slimme combinaties van de inzet van ozon met andere technologieën. Combinaties met actief kool komen aan bod zoals het O3-STEP filter en de PAC-O3 technologie, maar ook een combinatie van ozon met keramische filtratie en ozon in combinatie met ultrasound. Al deze technologieën hebben hun eigen voor- en nadelen, maar hebben wel gemeen dat ze een breder spectrum aan micro’s kunnen verwijderen dan ‘stand-alone’ technologieën. Ook is er aandacht voor de inzet van ozon en de vorming van (toxische) bijproducten zoals bromaat. Hoe en waarom en met name bij welke ozoninzet ontstaan deze ongewenste producten en hoe kan je dat voorkomen?

Voorzitter; Robert Kras 

Sprekers;   
Manon Bechger (O3-STEP)
Martin Spruijt (Ozon met keramische filtratie)
Arnoud de Wilt (Bijproducten O3)
Laura Piai (PAC-O3)
Patricia Clevering (Ultrasound en ozon)

Alle afleveringen volgen in deze reeks van webinars, zie onderstaande data, informatie en mogelijkheid tot aanmelden;

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinaties met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie