Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 4: Adsorptie, Oxidatie, Filtratie en Bemonstering

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Dit vierde webinar gaat over fossielarme adsorptie en oxidatie.

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten. De volgende afleveringen in deze webinars zijn op onderstaande data. Meer informatie en een link naar de aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

Webinar 4: Fossielarme adsorptie en oxidatie

Adsorptie van micro’s aan actiefkool en oxidatie door ozon zijn bewezen technologiën, maar hebben een hoge CO2-footprint en bovendien wordt er bromaat geproduceerd bij de inzet van ozon. Hoe kan je deze CO2-footprint verlagen, de bromaatvorming beperken en toch een goede effluentkwaliteit produceren? In dit webinar daarom aandacht voor het Microforce concept wat biologische afbraak binnen een filter combineert met ozonoxidatie. En kan fossielarm zeoliet net zo goed micro’s verwijderen als actiefkool? Daarnaast komt nanofiltratie in combinatie met UV-behandeling aan bod: een technologie die juist als doel heeft om een hoogwaardige waterkwaliteit te behalen. En last but not least hoe bemonster je eigenlijk afvalwaterstromen om verwijderingsrendementen van micro’s te bepalen van een rwzi? Met de huidige methoden worden grote fouten gemaakt, fouten die voorkomen kunnen worden. Hiervoor is een nieuwe bemonsteringsmethode ontwikkeld. 


Voorzitter: Ruud Schemen

Sprekers;
Jan Peter van der Hoek (Adox)
Karin Bertens Zorzano (nanofiltratie + UV) ovb
Nelis de Rouck (Microforce) ovb
Bert Palsma (Robuuste en slimme bemonstering)

Alle afleveringen volgen in deze reeks van webinars, zie onderstaande data, informatie en mogelijkheid tot aanmelden.

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie