Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Jong Waterbeheer presenteert: Impactmakers!

JONG Waterbeheer/STOWA, Deltares en Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen voor de eerste editie van de Impactmakers. De impactmakers is een werkcollege voor duo’s van jonge en ervaren mensen in de héle watersector die willen ontdekken hoe ze meer maatschappelijke impact kunnen maken. De eerste editie, op 14 september 2023 in Rotterdam, staat in het teken van ‘adaptatie-tijd’ & zeespiegelstijging: hoeveel tijd denken wij nodig te hebben om ons aan te passen aan de stijgende zeespiegel? En als we zouden moeten versnellen, hoe doen we dat dan?

Nederland is wereldwijd beroemd om zijn waterbeheer. Toch kost het, ondanks al die kennis en ervaring, veel tijd om dat beheer aan te passen. Het duurde zeventig jaar om de Deltawerken succesvol af te ronden. En het zal vele tientallen jaren duren om onze waterveiligheid weer op orde te krijgen, met de nieuwe normering en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Klimaatverandering gaat sneller dan we dachten en we zijn wellicht minder snel dan we hopen,” aldus Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares. Het is dan ook van cruciaal belang dat de watersector met dit thema aan de slag gaat. Want als de zeespiegel sneller stijgt, zal ook onze adaptatiesnelheid omhoog moeten. De grote vraag is: hoe doen we dat?

Tijdens Impactmakers gaan we hierover in gesprek met Jaap Kwadijk, senior expert klimaatadaptatie en waterbeheer bij Deltares. Daarna gaan de deelnemers - duo’s van jonge en ervaren watermensen - samen aan de slag in een serious game. De volgende vragen staan deze middag centraal: hoe snel zijn we eigenlijk en wat is er nodig om onze adaptatiesnelheid te verhogen? Daarbij gaat het niet alleen om de technische kant van de benodigde oplossingen: ook het bewustzijn en draagvlak in de samenleving is cruciaal. En niet te vergeten de tijd die we nemen voor visievorming in beleid en besluitvorming in de politiek. Hoe verliep dat bij complexe infraprojecten uit het verleden? Wanneer zouden we dan nu met eerste voorbereidingen moeten beginnen?

“De zeespiegelstijging is één van de grote uitdagingen waar de watersector voor staat, naast bijvoorbeeld droogte en verlies van biodiversiteit,” legt Fleur van Gool uit, Projectleider JONG Waterbeheer van STOWA. “Daarom is de Impactmakers bedoeld voor iedereen die met water werkt, en is inschrijving alleen mogelijk in duo’s van jong en ervaren. Door mensen van verschillende organisaties, generaties en met verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen, faciliteren we de kennisdeling en -uitwisseling die zo noodzakelijk is voor de aanpak van deze complexe problemen.”

Meer informatie en aanmelden

De eerste editie van de Impactmakers vindt plaats op 14 september, van 14:00 tot 17:30 uur, bij De Loft in Rotterdam. Deelname is gratis; inschrijven kan alleen in duo’s van jong en ervaren.

 Meld je aan als duo van jong en ervaren!