Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor de Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 7 september is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de Zuidwestelijke Delta. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad.

Het doel van de bijeenkomst is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies. De middag wordt voorbereid door het Zeeuwse samenwerkingsverband SAZ+, KASZ, klimaatnetwerk Hollandse Delta, STOWA, Stichting RIONED, Samen Klimaatbestendig en NKWK Klimaatbestendige Stad.

Meer informatie en aanmelden


Je kunt je aanmelden via DEZE LINK.

Voor specifieke vragen over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Carleen Mesters. Het programma vind je onder aan de pagina.

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomsten in je agenda, meer informatie volgt.

> 10 oktober  NOORD (Friesland, Groningen en Noord-Drenthe) - Entrance/Energy Barn in Groningen aanmelden is mogelijk


> 31 oktober  MIDDEN (Netwerk Water en Klimaat Utrecht en de werkregio’s Klimaat Actief Rivierenland,  Rijk van Maas en Waal en  Alblasserwaard&Vijfherenlanden) - oude stadhuis in Culemborg
> 16 november ZUID - ‘s-Hertogenbosch
> 23 november OOST - Achterhoek+ - locatie volgt 
> 30 november HOLLAND/WEST - locatie volgt