Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennismiddag 'Slim Malen in de praktijk'

Tijdens deze kennismiddag laten we zien welke mogelijkheden er zijn met 'slim malen'. We gaan met elkaar in gesprek over wat slim malen precies inhoudt en waterbeheerders delen praktijkverhalen over de uiteenlopende mogelijkheden voor aansturing van gemalen. Je hoort van andere waterbeheerders hoe het werkt in de praktijk en welke stappen zij hebben doorlopen om dit te implementeren binnen hun organisatie. Ook inventariseren we graag of er behoefte is aan gezamenlijke kennisactiviteiten. Laat je inspireren tijdens deze dag om ook werk te maken van 'slim malen'!

Waterbeherend Nederland verbruikt jaarlijks flink wat energie door water te verpompen. Met de huidige fluctuerende energieprijzen, toenemende duurzame energieopwek door waterbeheerders en problematiek rond netcongestie, wordt slimme timing van de inzet van je gemalen nóg relevanter. Maar niet alleen daarom. Flexibel peilbeheer maakt het ook mogelijk hogere waterpeilen te hanteren om veenoxidatie tegen te gaan, water op de juiste momenten in te laten en vast te houden om droogte tegen te gaan en bijvoorbeeld zout water snel af te voeren om de waterkwaliteit op peil te houden. Allemaal factoren waar je via slim malen op kan sturen, met flexibel peilbeheer.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers op het gebied van energie, hydrologie en peilbeheer. Het programma zal duren van 13 tot 17 uur en start met een inlooplunch. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 oktober.

Het programma

 • 12:00 uur  Ontvangst en vegetarische lunch
 • 13.00 uur  Welkom en kennismaking
 • 13.15 uur  Introductie op het veranderende energielandschap door Bjorn Prudon, waterschap rivierenland en voorzitter werkgroep betrouwbare, beschikbare en betaalbare energie
 • 13.30 uur  Panelgesprek ‘Wat is Slim Malen?’
 • We gaan met de panelleden Bjorn Prudon (Waterschap Rivierenland), Thomas Berends (Nelen Schuurmans), René van der Zwan (Hoogheemraadschap Rijnland)
 • 14.00 uur  Mini-college: ‘RTC-tools wat kun je ermee?’ door Klaas-Jan van Heeringen van Deltares.
 • 14.20 uur  Pauze
 • 14.40 uur  Praktijkcase Waterschap Zuiderzeeland. In het werkgebied van Marthijn Kruizinga van Waterschap Zuiderzeeland is er groot aanbod aan duurzame opwek met windturbines. Hij vertelt over de overwegingen die Waterschap Zuiderzeeland maakt bij het inkopen via APEX en het sturen op prijs of CO2.
 • 15.00 uur  Praktijkcase Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is al veel ervaring opgedaan met Slim Malen. Ze zijn gestart vanuit sturen op de beschikbaarheid van energie en hebben dit inmiddels uitgebreid met het sturen op andere parameters. René van der Zwan deelt de ervaringen.
 • 15.45 uur  Inventarisatie: wat is de volgende stap in jouw werkpraktijk en wat heb je hiervoor nodig?
 • 16.30 uur Afronding en borrel

Wil je zelf nog een vraag of casus inbrengen? Laat het weten, dan passen we dit in.

Meer weten over slim malen?

> Lees een uitgebreid verslag van de kennisdag over slim malen (2019)
> Lees het STOWA rapport 2019-27

Video over slim malen
Video over RTC tools, gebruikt bij slim malen