Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

‘NHI klaar voor de toekomst (?/!)’

Op 20 januari 2022 ben je van harte welkom op de jaarlijkse NHI-dag, ook dit jaar wederom online. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een complete toolbox met software en data waarmee op een laagdrempelige manier hydrologische grond- en oppervlaktewatermodellen kunnen worden gemaakt, op ieder gewenst schaalniveau: van landelijk tot lokaal. Bij de ontwikkeling van het NHI zijn alle waterschappen, provincies, waterleidingbedrijven en het ministerie van I&W betrokken.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het NHI. In januari 2022 zijn, na zorgvuldige marktconsultaties en aanbestedingstrajecten, naar verwachting vrijwel alle onderdelen van het NHI in uitvoering genomen. Eind 2022 verwachten we dat alle onderdelen gereed zijn. Voorzichtig gaan we dan ook denken aan de periode ná 2022. Tijdens deze NHI-dag zullen we daar nadrukkelijk bij stilstaan.

Dagvoorzitter prof. dr. Albert van Dijk, sinds september 2021 hoogleraar Hydrologie en kwantitatief waterbeheer aan de WUR, neemt ons allereerst mee in de problematiek van het waterbeheer in Australië. Professor Van Dijk was 17 jaar werkzaam in dit land, en van zijn aldaar opgedane ervaringen en inzichten kunnen we ongetwijfeld veel opsteken. Daarna gaan we in op een aantal actuele ontwikkelingen rond het NHI. 

Na de lunch laten we een aantal externe partijen aan het woord om te reflecteren op de vraag wat zij aan het NHI kunnen bijdragen en hoe zij het instrumentarium gaan gebruiken in de toekomst. Wij eindigen met een paneldiscussie waarin we met een aantal belanghebbende partijen discussiëren over de toekomst van het NHI na 2022.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is, of graag betrokken wordt bij hydrologische grond- en oppervlaktewatermodellering en het NHI. Uiteraard ben je ook als geïnteresseerde van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via bovenstaande link. In het programma wordt een ruime middagpauze opgenomen. Download hieronder het programma.