Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

NOBV-webinar 'SOMERS 2.0, rekenregels en dashboard'

Op 29 januari houdt het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over SOMERS, een systeem voor het bepalen van de CO2-uitstoot uit veenweidegebieden. In het webinar gaan we kort in op de mogelijkheden die de nieuwe versie (SOMERS 2.0) biedt, op de bijbehorende rekenregels en op het Dashboard dat is ontwikkeld. Tevens kun je vragen stellen aan de aanwezige experts over het gebruik.

Uitzending gemist; STOWA|YOUTUBE

In het NOBV is het registratiesysteem SOMERS (Soil Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. SOMERS is in staat om voor veenbodems en moerige bodems in de kustvlakte de CO2-uitstoot te bepalen onder verschillende omstandigheden bij verschillend (water)beheer. In 2022 is SOMERS 1.0 opgeleverd. SOMERS 1.0 is een procesmodel, waarmee de CO2-uitstoot op perceelsniveau kan worden berekend door aannames te maken over de afbraakcondities, zoals bodemvocht en bodemtemperatuur. Dit gebeurt op basis van landelijke datasets over het weer, bodem- en perceelskenmerken. Voor SOMERS 2.0 zijn zowel de modelconcepten als de kalibratie van het model aanzienlijk uitgebreid en verbeterd.

Het registratiesysteem wordt gebruikt om de ontwikkeling van de broeikasuitstoot in het verleden te bepalen ten behoeve van monitoring, om de huidige uitstoot van Nederland te bepalen, en om de toekomstige uitstoot te bepalen onder gestandaardiseerde omstandigheden. Deze laatste toepassing zijn de rekenregels. De rekenregels op basis van SOMERS 2.0 zijn in december 2023 gepubliceerd en deze vervangen de rekenregels die zijn gemaakt met SOMERS 1.0.

Op basis van de rekenregels heeft het ministerie van LNV Royal HaskoningDHV, in nauwe afstemming met het NOBV, het ‘Dashboard SOMERS 2.0 Rekenregels’ laten ontwikkelen. In dit dashboard zijn de rekenregels van SOMERS 2.0 verwerkt. Het dashboard is bedoeld voor grondeigenaren en -gebruikers om op een eenvoudige manier - via het aanklikken van percelen -  inzicht te krijgen in de met de rekenregels berekende CO2-emissie van mogelijke maatregelen.