Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Regenwater. Geen druppel de straat uit!

Hoe minimaliseren we (stedelijke) wateroverlast door hevige regenval? Welke oplossingen zijn er, hoe effectief zijn die, welke voor- en nadelen hebben ze en welke ervaringen zijn ermee opgedaan in de praktijk? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium 'Regenwater. Geen druppel de straat uit!'

De afgelopen jaren is in stedelijk gebied veel gedaan om de overlast door hevige regenval te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen voorhanden, meestal gebaseerd op plaatselijke infiltratie of afvoeren naar open water. Elke oplossing heeft zijn voor- en nadelen. De omstandigheden ter plekke bepalen welke maatregel het best kan worden gebruikt. Het gewenste resultaat is niet alleen minder hemelwateroverlast, maar ook minder hemelwater naar de rwzi, afvlakken van piekafvoer en waterlokaal houden als buffer voor periodes van droogte. In dit symposium worden de langjarige operationele ervaringen met wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie, met elkaar vergeleken. Hierbij wordt onder meer ingegaan op aspecten als vervuiling en beheer. Ook de technisch/juridische situatie in België en Duitsland komt aan de orde.

Het symposium deelt ervaringen uit het Europese Life-project Aerfit - Adaptation to Extreme Rainfall - en is speciaal bedoeld door medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Voertaal is Nederlands, met een Engelstalige bijdrage uit Duitsland.

Kom op 7 november naar ons symposium op de Aquatech, samen vinden wij de beste oplossingen voor klimaatadaptatie.

Doelgroep: medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.
Alle deelnemers kunnen ook de beurs (Aquatech) bezoeken. Vergeet je niet aan te melden voor de beurs. De toegang voor Aquatech is gratis.
De voertaal is Nederlands (m.u.v. Duitse bijdrage)

Je kunt je registreren voor 7 november via  dit AANMELDFORMULIER

Deelname is gratis voor leden van; KNW, Netwerk Kans, Stichting RIONED en STOWA (waterschappers en provincie) Overige deelnemers betalen 195 euro (ex btw)

Dit symposium is een samenwerking tussen KNW, Stichting RIONED en STOWA.