Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Seminar 'Groenblauwe daken voor een leefbare stad'

Het inzetten groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad is actueler dan ooit. Tijdens dit seminar gaan we in op de recente inzichten die zijn opgedaan bij watergerelateerd onderzoek dat is uitgevoerd op groenblauwe daken. Thema’s zijn onder meer water en temperatuur, gestuurde afvoer, waterkwaliteit en concrete opbrengsten vanuit de CoP groenblauwe daken.

Groene daken bieden de mens allerlei voordelen. De vegetatie op groene daken haalt fijnstof uit de lucht, houdt regenwater vast en vermindert hittestress in de omgeving. Om de ontwikkeling van groene daken in Nederland te versnellen, startte in 2014 de 'Green Deal Groene Daken', een breed samenwerkingsverband van partijen die baat hebben bij meer groene daken, zoals gemeenten en waterschappen, kennisorganisaties, marktpartijen en de Rijksoverheid. In zeven werksporen worden kansrijke verdienmodellen ontwikkeld en instrumenten voor opschaling.

Het seminar wordt georganiseerd door STOWA, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk en de Green Deal Groene Daken.

Zie Green Deal Groene Daken voor achtergrond en actuele informatie.

>Meer informatie en aanmelding