Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium Kenniscentrum Bever

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt het jaarlijkse symposium van het Kenniscentrum Bever plaats. De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Zwolle. Op deze dag nodigen we u, als beheerder van waterkering, weg of spoor of als collega van provincie en natuurbeschermingsorganisaties, uit om met elkaar in gesprek te gaan en op de hoogte gebracht te worden van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot bevers.

Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? Het is een enorme uitdaging voor dijk-, weg- en spoorwegbeheerders, maar ook voor beleidsmakers, vergunningverleners en natuurbeschermers. Deze dag staat dan ook in het teken van elkaar ontmoeten en begrijpen: de dijkbeheerder en de ecoloog, de uitvoerder en de beleidsmedewerker. Iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met graverij is welkom: dijkbeheerders, ecologen, beleidsmakers van waterschappen, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, ProRail en natuurbeschermingsorganisaties.