Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Waterinfodag 2024 'Anders leren leven met water'

De jaarlijkse Waterinfodag is dé netwerkdag over informatievoorziening in de watersector. Het is zowel congres, beurs als ontmoetingsdag. De dag is bedoeld voor iedereen die werkt in de informatievoorziening in de watersector: medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijven en studenten. Er is een beurs met 60 exposanten, een actueel, aansprekend en breed congresprogramma en je hebt volop gelegenheid om te netwerken.

Onder druk van de klimaatverandering veranderen de condities ten aanzien van waterveiligheid, wateroverlast, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit snel en ingrijpend. Dat maakt dat we onze omgang met het water opnieuw moeten uitvinden. We moeten van een waterverslaafde samenleving naar een waterbewuste samenleving, van een samenleving die het water altijd en overal wil keren naar een samenleving die meer bereid is met het water mee te bewegen. Een samenleving ook die weet om te gaan met de snel verziltende condities. Dat alles maakt de wateropgave niet alleen tot een ruimtelijke opgave, maar ook en vooral tot een maatschappelijke opgave. Een opgave die urgenter is dan menigeen denkt en waarvan een integrale aanpak geen verder uitstel duldt.

De uitdaging is om oplossingen te ontwikkelen die én werken én waarde toevoegen; oplossingen die zowel de betreffende wateropgave weten te tackelen als ertoe leiden dat daarmee de situatie oneindig veel interessanter wordt om te wonen, te werken en te vertoeven en ook het ecologisch en economisch fundament onder het gebied versterkt. Die oplossingen moeten zijn gebaseerd op feiten. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen specialisten, wetenschappers en ontwerpers. Niet alleen moet worden hard gemaakt dat de oplossing daadwerkelijk gaat werken en daarbij waarde toevoegt, ook moeten de mogelijke schaduwkanten van de oplossing zo objectief mogelijk voor het voetlicht worden gebracht. Kortom: een uitdagend thema tijdens de Waterinfodag 2024.

Alle informatie over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier:  Waterinfodag 28 maart 2024 - De netwerkdag voor de watersector. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar info@waterinfodag.nl