Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Beekdalen en laagtes, sleutels in de watertransitie’

Voor een effectieve aanpak van de droogte op de hoge zandgronden is een sleutelrol weggelegd voor beekdalen en laagten in het landschap. Door hier water vast te houden, kan het hele grondwatersysteem zich opvullen. In dit webinar laat hydroloog Teun Spek van de Provincie Gelderland zien wat de omvang is van de beekdalen en laagtes, gebieden die te maken krijgen met vernatting, en welke effecten op het grondgebruik hier te verwachten zijn.

Uitzending gemist STOWA You Tube

Water vasthouden en het vergroten van de grondwatervoorraad doen we zowel op hoge delen als in lage delen van het landschap. Verhoging van de drainagebasis in de lage delen van het landschap is hierbij cruciaal, maar ook heel spannend, omdat hier de grootste effecten op het grondgebruik te verwachten zijn. In hoeverre leidt deze aanpak tot een transitieopgave voor het landgebruik?

Voor het stroomgebied Rijn-Oost is verkend wat het verhogen van de grondwaterstand zou kunnen opleveren en wat dit betekent voor het huidige grondgebruik. Door een verhoging van de wintergrondwaterstanden te simuleren, is gekeken welke effecten te verwachten zijn. Daarbij zijn drie ingreepgroottes gehanteerd: 20, 30 en 50 centimeter verhoging van de wintergrondwaterstand (de GHG). De resultaten geven een eerste idee van de transitieopgave, die bestaat uit zowel grondgebruiksverandering als functieverandering.