Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Belang oeverzone voor beekinsecten’

Beekinsecten zijn afhankelijk van zowel het aquatische als het terrestrische deel van de beek voor het volbrengen van hun levenscyclus. Elmar Becker (Universiteit van Amsterdam) doet met het oog hierop promotieonderzoek naar beekinsecten, waaronder kokerjuffers en steenvliegen. In dit webinar laat hij de resultaten zien van zijn onderzoek. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de specifieke eigenschappen van soorten.

Aanmelden

Voor zijn onderzoek voerde Elmar veldexperimenten uit in de Hierdense beek (Veluwe), de Rode beek (Meinweg) en Springedalsebeek (Twente). Hierbij werden gedurende 1,5 jaar zowel larven als volwassen beekinsecten bemonsterd, met verschillende methodes. Er is specifiek gekeken naar de verspreiding en abundantie van de beekinsecten in relatie tot de hydromorfologie van de beek en de structuur van oevervegetatie. 

Daarnaast presenteert Elmar twee trendanalyses van kokerjuffers en steenvliegen in de periode 1980-2020, met name in relatie tot droogte en temperatuur. Door de eigenschappen van soorten centraal te stellen en na te gaan hoe soorten reageren op stressoren, kan inzicht worden verkregen in knelpunten én oplossingen in beeksystemen.

Onder een schema van de diverse levensstadia van beekgebonden insecten. Bron: Verdonschot, 2009.