Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Klimaateffecten riviernatuur’

Door klimaatverandering veranderen de leefomstandigheden voor mens, plant en dier. Ook langs de Nederlandse rivieren. Wat dit precies gaat betekenen voor het Nederlandse rivierengebied is nog vrij onduidelijk. Tijdens dit webinar van de CoP Beken en Rivieren laat Martijn Dorenbosch van Bureau Waardenburg zien wat we al wel weten en kunnen doen.

Uitzending gemist; STOWA You Tube

Door klimaatverandering wordt het in Nederland steeds warmer en droger. Ondiepe uiterwaardplassen drogen op en raken vroeger in het jaar geïsoleerd van de rivier. Uiterwaarden staan korter onder water, waardoor de vegetatie verandert. Tegelijkertijd wordt het weer steeds onvoorspelbaarder, periodes van extreme droogte wisselen zich af met hevige hoosbuien. Daarbij heeft klimaatverandering ook effect op de rivierafvoer. In de winter is de rivierafvoer hoger; in april en mei is die afvoer juist lager. Dit leidt onder andere tot het verdwijnen van overstromingsvlaktes, waardoor veel vogels en vissen er niet meer van kunnen profiteren.

In het OBN-onderzoek ‘klimaateffecten op riviernatuur’ is onderzocht welke natuurwaarden in de knel komen door klimaatverandering en welke beheer- en inrichtingsmaatregelen in beeld zijn om deze bijzondere natuur te behouden.

Tijdens dit webinar presenteert Martijn Dorenbosch van Bureau Waardenburg de te verwachten effecten van klimaatverandering op de ecologie in het rivierengebied, op het land en in het water. Daarbij laat hij zien wat beleidsmakers kunnen inbrengen in regionaal en landelijk klimaatbeleid en wat terrein- en waterbeheerders kunnen doen: op kleine schaal, in lopende of geplande projecten en in het beheer. Met mooie voorbeelden uit de Grensmaas en de Hemelrijkse Waard.

Meer weten?

Kennisblad: https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/download/?f=724&d=kennisblad-klimaateffecten-rivieren-v2.550b79.pdf

Rapport: https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-121-klimaateffecten-riviernatuur.pdf