Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Graverij in west Nederland

Op dit moment zijn er in Nederland tussen de vijf en zesduizend bevers, vooral in het zuiden en oosten van ons land. Vooralsnog lag de focus bij graverij daardoor op de primaire waterkeringen. Maar wat is het risico van de bever voor de vele aanwezige kilometers ‘regionale’ waterkeringen, die met name in het westen liggen? Daar is de beverpopulatie nog niet groot, maar ook hier zal die naar verwachting flink gaan toenemen. In dit webinar willen we de deelnemers in dit deel van het land hiervan bewust maken, zodat ze proactief op deze ontwikkelingen reageren.

Aanmelden

De bever is een icoonsoort van het Nederlandse landschap, maar met hun gegraaf ondermijnen ze ook onze infrastructuur. Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever? De impact van graverij door bevers is groot door de veiligheidsrisico’s die deze gravende dieren vormen. Maar ook vanwege de omvangrijke hersteloperaties en de daarmee gepaard gaande stijgende beheerkosten. De aanpak is lastig omdat de populaties van bever omvangrijk zijn, nog steeds groeien en omdat de dieren een beschermde status hebben. In het westen is de is de beverpopulatie nog niet groot, maar hij zal ook hier naar verwachting snel toenemen. Met alle veiligheidsrisico’s vandien. 

Dit webinar wordt georganiseerd door de hoogheemraadschappen Schieland en de Kripenerwaard en Delfland, i.s.m. STOWA.