Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Veenmos

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd met veenmosgroei. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar bodemdaling en broeikasgasemissies en naar productontwikkeling. In dit webinar vertellen we je er meer over.

Hoe is het experiment met veenmos opgezet en wat wordt er onderzocht? Hoe kan levend veen ontwikkeld worden en hoelang duurt dat? En welke mogelijkheden zijn er voor veenmos als product? Deze en andere vragen komen aan bod in het webinar Veenmos, georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).

Programma

  • Ecoloog Ron van ’t Veer gaat in op het ontstaan van hoogveen in West-Nederland en veenontwikkeling nu.
  • Gijs van Dijk (onderzoeker bij B-Ware) geeft een toelichting op het experiment met veenmos in het Ilperveld.
  • Marco Zevenhoven, adjunct-directeur bij het Europees kenniscentrum voor substraten RHP, geeft een presentatie over de toekomst van potgrond- en substraatindustrie.
  • Presentator Roel van Gerwen bespreekt het bredere toekomstperspectief van veenmos met een panel van deskundigen.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor het webinar kan tot uiterlijk 31 mei via deze link. Graag tot ziens op 5 juni!

Dit webinar wordt georganiseerd door het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), waar STOWA aan deelneemt.

Kijk voor meer informatie op www.vip-nl.nl en www.nobveenweiden.nl.

Neem voor meer informatie contact op via info@nobveenweiden.nl