Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Waterwijzer Landbouw 'Optimale gewas- en grondwaterkaarten'

De Waterwijzer Landbouw WWL (onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI) is volop in gebruik bij overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. In een serie webinars laten we (potentiële) gebruikers kennismaken met de verschillende toepassingen van de WWL, op basis van praktijkervaringen van andere gebruikers. Dit is het eerste webinar in deze serie. Het onderwerp is het maken van optimale gewas- en grondwaterkaarten.

Adviesbureau TAUW heeft een tool ontwikkeld om op nationale schaal kaarten te maken voor optimale gewaskeuze en bijbehorende grondwaterregimes. De tool maakt daarbij gebruik van output van de Waterwijzer Landbouw. In dit webinar presenteren Ellen Norde en Jeroen Poortstra van TAUW de kaarten voor een regionaal interessegebied en bespreken we wat de mogelijke toepassingen zijn. Een belangrijke vraag die aan de orde komt: kunnen we op basis van hulpmiddelen zoals (regionale/landelijke) grondwatermodellen en de Waterwijzer Landbouw en/of de Waterwijzer Natuur de Nederlandse bodem robuuster inrichten conform de principes water en bodem sturend?

Let op; dit webinar wordt niet opgenomen, terugkijken is dus niet mogelijk.