Skip to main content Skip to main nav

13 september 2019

Afkoppelen of niet? De waarde van hemelwater

Het afkoppelen van stedelijk hemelwater wordt vaak gezien als hét middel tegen alle waterketenkwalen. Terecht, of niet? STOWA heeft een rapport met bijbehorende powerpointpresentaties laten opstellen voor gemeenten en waterschappen. Die helpen ze de juiste keuzes te maken bij het omgaan met hemelwater. Hemelwater is daarin niet meer het probleem, maar een mogelijke oplossing.

Bij afkoppelen draait het volgens Jeroen Langeveld, één van de opstellers van het rapport, vooral om de vraag waar we het hemelwater willen hebben. “Je kunt het via het riool afvoeren naar de afvalwaterzuivering. Je kunt het ook van het (gemengde) riool afkoppelen en het via een speciaal hemelwaterriool op nabijgelegen oppervlaktewater lozen. Een andere mogelijkheid is het infiltreren van het afgekoppelde hemelwater in de bodem. Of je laat het via maaiveld laten afstromen naar oppervlaktewater of een laag gelegen groenvoorziening.

Het één is volgens Langeveld niet per definitie beter of effectiever dan het ander. De keuze heeft vooral te maken met de vraag waarom je ergens voor kiest. “Als je de juiste keuzes maakt in de manier waarop je ermee omgaat, kan het belangrijke bijdrage leveren aan een goede stedelijke woon- en leefomgeving.

En daarbij kijk je zowel naar (langdurige) droogte, (extreme) neerslag, stedelijke waterkwaliteit, afvalwaterzuivering als grondwaterstanden. De powerpointpresentaties die we hebben gemaakt bij het rapport brengen dit helder in beeld. Ze helpen zowel bestuurders, beleidsmakers als inhoudelijke professionals bij het maken van de juiste keuzes.”

Meer informatie? Het STOWA-rapport 2019-22 ‘Afkoppelen. Kansen en risico’s van anders omgaan met hemelwater in de stad’ plus de bijbehorende powerpointpresentaties kunt u op deze site downloaden.  Hebt u specifieke vragen? Neem dan contact op met Bert Palsma van STOWA, palsma@stowa.nl