Skip to main content Skip to main nav

11 maart 2024

IPMV: bekijk de resultaten op video


Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) werd eind 2023 afgerond. In dit programma werd een groot aantal veelbelovende (combinaties van) technologieën onderzocht voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. In vijf webinars bracht STOWA de deelnemers op de hoogte van de resultaten van deze onderzoeken. Deze webinars kun je nu terugkijken.

In het IPMV werden alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar werden ook de kosten en CO2-footprint in beeld gebracht. Tevens werd gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten.

Onderzochte technieken waren onder meer adsorptie via het doseren van poeder-actiefkool, oxidatie via ozon en UV en filtratie. Ook werd onderzoek gedaan naar alternatieve adsorptiemiddelen.  Via de onderstaande links, kun je alle webinars in deze reeks terugkijken.

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie

Een overzicht van alle onderzoeken en publicaties vind je op www.stowa.nl/ipmv