Skip to main content Skip to main nav

28 februari 2024

JONG Waterbeheer afgerond

Ruim 2,5 jaar geleden begon JONG Waterbeheer als onderzoeksproject van STOWA. Het bracht in kaart wat de behoeften en knelpunten zijn van jonge en ervaren watermensen in de onderlinge samenwerking. Sindsdien stimuleerde en faciliteerde JONG Waterbeheer kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen alle waterprofessionals en tussen uiteenlopende organisaties en werkterreinen.

Nu is het tijd voor een nieuwe fase: het programma is afgerond. De afgelopen maand deelde het team op LinkedIn alles wat er in het project werd ontwikkeld aan tools, methodieken en modellen, samen met tips voor iedereen die werkt aan verandering. Je vindt deze posts makkelijk terug via de hashtag #kennisdelendoejesamen. Alle publicaties zijn bovendien te vinden op de projectpagina van JONG Waterbeheer.  

JONG Waterbeheer stopt dan wel, maar kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen watermensen, en het boeien, binden en behouden van watermensen blijven natuurlijk cruciaal. We hebben ons best gedaan beide stokjes zo goed mogelijk over te dragen. Hoe precies? Dat lees je in twee LinkedIn posts: Post 1 | Post 2.