Skip to main content Skip to main nav

26 februari 2024

Leren van elkaars klimaatadaptatie-ervaringen

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Vorig jaar stonden deze vragen centraal in zeven goedbezochte regionale bijeenkomsten, bedoeld om de kennisdeling om het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren. Onlangs verscheen een uitgebreide terugblik op de bijeenkomsten.

“Het begon allemaal met een vraag van Bert Palsma van STOWA, het kenniscentrum van regionale waterbeheerders”, herinnert Carleen Mesters zich, die de regionale kennisdagen namens mee-organiseerde. Bert vroeg zich hardop af wat er eigenlijk in de praktijk gebeurde met alle ontwikkelde kennis.”

Een eerste rondvraag in zeven van de vijfenveertig Nederlandse werkregio’s, waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie, leverde een duidelijk beeld op: beleidsmakers zien door de bomen het bos

niet meer. Er was behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen. Uiteindelijk werden in verschillende delen van het land zeven regionale kennisbijeenkomsten onder de noemer ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’. Daarin werd ingezoomd op de regionale problematiek en konden deelnemers ervaren hoe uiteenlopende klimaatinstrumenten waren gebruikt. Ook konden de deelnemers meedoen aan een rondleiding langs praktijkvoorbeelden van klimaatadaptatiemaatregelen. Daar was veel belangstelling voor.

De bijeenkomsten werden aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig.