Skip to main content Skip to main nav

16 november 2022

SBIR-oproep STOWA: ontwikkel een biobased en circulaire oeverbescherming

STOWA daagt ondernemers uit om een verticale oeverbescherming te ontwikkelen gemaakt van bij voorkeur 100% biobased en 100% circulaire materialen. Dat gebeurt via een zogenoemde SBIR-innovatiecompetitie. SBIR staat voor Small Business Innovation Research.

Een SBIR-innovatiecompetitie bestaat uit meerdere fases. In de eerste fase worden een aantal partijen geselecteerd die hun ingediende voorstellen op papier mogen testen op organisatorische, juridische, technische, financiële en commerciële haalbaarheid. Hiervoor krijgen zij een vergoeding. Hieruit worden de meest veelbelovende voorstellen uitgekozen. De betreffende partijen mogen deze voorstellen in een tweede ronde verder uitwerken tot een concreet product, een concrete dienst of prototype. In een eventuele derde fase kan het voorstel verder vermarkt worden. Ook voor deze fases is geld beschikbaar.

In dit geval gaat het dus om het ontwikkelen van bij voorkeur 100% biobased en 100% circulaire oeverbescherming. Het betreft een verticale oeverbescherming als alternatief voor oeverbescherming van tropisch hardhout, Europees hardhout en/of staal. Het product moet geen toxische of vervuilende materialen afgeven aan de omgeving bij gebruik en einde levensduur. Deze oproep is voor fase 1: een haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen tot 31 januari 2023 13.00 uur een offerte indienen voor fase 1 via deze link. Op 12 januari 2023 vindt er bij Seats2Meet in Amersfoort van 10.00 tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst plaats waarin een en ander nader wordt toegelicht. > Aanmelden

> Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO vindt u alle informatie over deze competitie