Skip to main content Skip to main nav

22 januari 2024

SOMERS 2.0: inzicht in CO2-emissies uit veenweidegebieden

In het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), waarvoor STOWA gedelegeerd opdrachtgever is namens LNV, is het registratiesysteem SOMERS ontwikkeld: Soil Organic Matter Emission Registration System. Het registratiesysteem wordt gebruikt voor het bepalen van de ontwikkeling van de broeikasuitstoot in het verleden, het bepalen van de huidige uitstoot en het bepalen van de toekomstige uitstoot onder gestandaardiseerde omstandigheden. Dit laatste is vervat in rekenregels. Op 29 januari organiseert het NOBV een webinar over de nieuwe versie van SOMERS (2.0) en deze rekenregels.

Op basis van de rekenregels heeft het ministerie van LNV het ‘Dashboard SOMERS 2.0 rekenregels’ laten ontwikkelen. Het dashboard is bedoeld voor grondeigenaren en grondgebruikers om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de met de rekenregels berekende CO2-emissie van mogelijke maatregelen.

Wil je meer weten over SOMERS 2.0, de rekenregels en het ontwikkeld edashboard? Meld je aan voor webinar over SOMERS 2.0, de rekenregels en het dashboard.

 Hieronder een screenshot van het dashboard.