Skip to main content Skip to main nav

16 april 2024

Sterkte-zwakteanalyse ecologische beoordelingsinstrumenten

Onlangs hebben TAUW en RHDHV een onderzoek afgerond waarin zo’n vijftig instrumenten voor het uitvoeren van aquatisch-ecologische analyses tegen het licht zijn gehouden. Uiteindelijk zijn er vijf instrumenten overgebleven die afzonderlijk, of gecombineerd de basis kunnen vormen voor EBEO, het nieuwe diagnostische beoordelingsinstrument waar STOWA momenteel aan werkt, en dat in de Living Labs verder wordt ontwikkeld.

STOWA wilde bij het ontwikkelen van een nieuwe ecologische beoordelingsmethode niet helemaal opnieuw beginnen. Dat is ook niet nodig, want er is al een groot aantal toetsingsinstrumenten en kennisregels beschikbaar voor het beoordelen van de ecologische kwaliteit op basis van de aangetroffen organismen en hun milieu- en habitatvoorkeuren. Vandaar dat STOWA TAUW en RHDHV enkele maanden geleden de opdracht gaf op deze instrumenten een sterkte-zwakteanalyse uit te voeren om te beoordelen in hoeverre ze helpen bij het stellen van een goede ecologische diagnose. Want ieder instrument heeft zijn eigen voor- en nadelen. Na een eerste schifting bleven er van de aanvankelijke vijftig een tiental instrumenten over. Deze werden met elkaar vergeleken op diagnostisch vermogen, schaalniveau, mate van uitwerking en gebruiksvriendelijkheid. Op basis van de uitkomsten van de sterkte-zwakteanalyse wordt in Living Labs een keuze voor het gebruik van een of meer instrumenten, combineren we instrumenten of laten we op basis van de resultaten een geheel nieuw beoordelingsinstrument te ontwikkelen. 

Het advies van de onderzoekers aan het projectteam was om voor EBEO 2.0 gebruik te maken van de instrumenten AqMad, de Macrofaunaknelpuntenanalysetool, EBEOsys, Ecoscan water&klimaat en Iteratio. Ze adviseren daarenboven AqMad als basisinstrument te gebruiken en andere instrumenten waar mogelijk te integreren in de AqMad-omgeving.

De ecologische instrumenten geven op basis van aangetroffen soorten en hun milieu- en habitatvoorkeuren aan hoe de ecologische toestand van een water is. De instrumenten kunnen deze toestand vervolgens vergelijken met de milieu- en habitatvoorkeuren die horen bij de gewenste aquatische levensgemeenschap. De uitkomst van de vergelijking geeft aan waar het aan schort, bijvoorbeeld een gebrek aan stroming, of een overdaad aan meststoffen.

Op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de EBEO nieuwsbrief!