Skip to main content Skip to main nav

21 maart 2024

Torwash-ontwikkelaar Pavlina Nanou in de prijzen

Pavlina Nanou (foto midden) is verkozen tot winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024, een prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Prinses Mabel reikte in het bijzijn van Prinses Beatrix de prijs uit. Nanou kreeg haar prijs voor haar bijdrage aan Torwash, een innovatieve slibverwerkingstechnologie. STOWA droeg bij aan de ontwikkeling van de technologie. Torwash kreeg onlangs als eerste een lening van het Waterschapsinnovatiefonds van de Nederlandse Waterschapsbank.

De jury prees de Twentse chemisch technoloog Pavlina Nanou onder meer voor haar out-of-the-boxbenadering. Maandenlang roeren in koeienmest op zoek naar biogas gaf haar inspiratie om verder te kijken dan fossiele brandstoffen. Vanuit een pilot bij TNO werd ze medeoprichter en COO bij Torwash, een startup gericht op het circulair maken van diverse lastige afvalstromen. Hier houdt Pavlina zich vooral bezig met een technologie om slib van rioolwaterzuivering om te zetten in biobrandstof, biogas en kunstmest. 

De lening van het NWB Waterinnovatiefonds ondersteunt Torwash bij zijn groei van scale up naar volwassen onderneming. Torwash demonstreert de technologie momenteel op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk van Waterschap Aa en Maas.

Meer weten?