Skip to main content Skip to main nav

18 april 2023

Vijf winnende plannen voor biobased en circulaire oeverbescherming

Van rijshout tot baggerspecie en van biopolymeren tot biocomposiet: vijf bedrijven mogen in het kader van de SBIR-competitie 'Biobased en circulaire oeverbescherming' in fase 1 de haalbaarheid van hun plannen voor een circulaire en biobased oeverbescherming onderzoeken. In totaal werden voor deze eerste fase van de competitie vijftien voorstellen beoordeeld.

Waterschappen en Rijkswaterstaat beheren honderden kilometers waterkant. Om de oevers te beschermen, brengen ze meestal hardhouten of stalen oeverbescherming aan. Zij zoeken circulaire en biobased alternatieven hiervoor om (lokale) kringlopen te sluiten en milieu-impact te reduceren. STOWA, RVO, Rijkswaterstaat en de Waterschappen Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe en Rivierenland sloegen de handen ineen en riepen bedrijven door middel van een Small Business Innovation Research (SBIR) traject op met innovatieve oplossingen te komen.

Selectie

In totaal werden vijftien voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft deze voorstellen beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief. De vijf winnende bedrijven gaan nu de eerste fase van de SBIR in: het doen van een haalbaarheidsonderzoek. In september beoordeelt de commissie de projecten voor fase 2. In dit stadium krijgen maximaal 2 bedrijven de kans een prototype te testen.

De vijf winnende projecten:

  1. Netics – Biobased GEOWALL oeverbescherming
  2. Van Aalsburg – Alle hout is geen rijshout: de oeverbescherming van de toekomst
  3. NPSP – Bio-circulaire beschoeiing met Nabasco
  4. Innodeen – Biobased en circulaire oeverbescherming
  5. BESE – Een biobased verticale oeverbescherming uit biopolymeren

De samenvattingen van de projecten zijn te lezen via deze link: Publieke samenvattingen Fase 1 SBIR-oproep Biobased en circulaire oeverbescherming (rvo.nl)

Small Business Innovation Research SBIR

SBIR  is een innovatie-competitie die ondernemers uitdaagt om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen als oplossing voor maatschappelijke problemen. Ondernemers met de beste voorstellen kunnen binnen de eerste fase van een SBIR een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Een deel van deze ondernemers gaat door naar fase 2. Ze krijgen dan opdracht hun product verder te ontwikkelen. Meer weten over SBIR? SBIR innovatie in opdracht (rvo.nl)