Skip to main content Skip to main nav

Waterveiligheid

Het inspecteren, beheren, onderhouden en verbeteren van primaire en regionale waterkeringen zit in de genen van waterschappen. De uitdaging is om in deze eeuwenoude waterkeringtraditie innovatieve meetmethoden en technieken te incorporeren, zoals het gebruik van sensoren en remote sensing. Waterkeringbeheerders staan hiermee gesteld voor de uitdagingen van nu, zoals klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkelingen, multifunctioneel gebruik van keringen.