Skip to main content Skip to main nav

Beoordeling kwaliteit weersverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 4

Dit rapport - deelrapport 4 van het STOWA project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer' - brengt de onzekerheid in neerslagverwachtingen uit Harmonie40 en ECMWF EPS in beeld door historische verwachtingen te vergelijken met observaties.

Waterbeheerders in Nederland maken veelvuldig gebruik van meteorologische verwachtingen. Inzicht in de kwaliteit daarvan en de bruikbaarheid voor hydrologische toepassingen is echter niet altijd beschikbaar. Meteorologen, bijvoorbeeld van het KNMI, verifiëren de resultaten van hun modellen, maar vanuit een ander perspectief dan waterbeheerders. Zo ligt de focus op andere variabelen dan neerslag en verdamping, terwijl die juist hydrologisch het meest relevant zijn. Ook worden modelresultaten doorgaans ruimtelijk gemiddeld, bijvoorbeeld over heel Nederland, waardoor veel informatie verloren gaat. Bovendien worden de resultaten van deze verificaties momenteel niet gedeeld met waterbeheerders.

Dit rapport brengt de onzekerheid in neerslagverwachtingen uit Harmonie40 en ECMWF EPS in beeld door historische verwachtingen te vergelijken met observaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit de directe modelresultaten betreft, zoals ze doorgaans bijvoorbeeld in operationele systemen worden gebruikt. Duiding van deze modelresultaten door een meteoroloog kan een betere verwachting opleveren, doordat kennis van de modelkwaliteit en weersystemen wordt meegenomen.

Het project 'Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer' bestaat in totaal uit vijf deelrapporten, te weten:

 

De resultaten van het project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer’ worden vervat in vijf deelrapporten, te weten:

De resultaten van het project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer’ worden vervat in vijf deelrapporten, te weten: