Skip to main content Skip to main nav

Lumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden

Binnen het programma Lumbricus (looptijd 2016-2020) is praktijkgericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een klimaatrobuuste inrichting van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Binnen het programma is onder meer de (kosten)effectiviteit van water- en bodemmaatregelen onderzocht die hier een bijdrage aan kunnen leveren, en zijn er (instrumenten ontwikkeld om effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op grondgebruik te kwantificeren. Een groot deel van de opgedane kennis en inzichten wordt ontsloten in Deltafacts. Deze vindt u hieronder.

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Het zijn moeilijke opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dat heeft, zeker in hoger gelegen zandgronden, grote gevolgen. Hier is het bijvoorbeeld veel lastiger dan elders om water van elders aan te voeren. In het programma Lumbricus heeft een een groot aantal partijen samengewerkt aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem. Het doel: hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Het programma Lumbricus is een integraal en samenhangend programma. Het omvatte vier thema's: Wellend Water, Bewuste Bodem, Boeiende Beekdalen en Goede Governance. Over al deze thema's zijn Deltafacts verschenen. Omwille van de zoek- en vindbaarheid worden de Deltafacts in deze thema’s gepresenteerd.

Medio 2020 is het kennisprogramma KLIMAP - Klimaatadaptatie in de praktijk - gestart, dat het stokje van Lumbricus heeft overgenomen. Meer weten? Kijk op de website www.klimap.nl

Meer weten over de achtergronden van Lumbricus? > Ga naar de website van Lumbricus