Skip to main content Skip to main nav

PHA-onderzoek Wetsus

Het doel van dit project is het doen van nader onderzoek dat bijdraagt aan het verder verbeteren van de (proces)omstandigheden waaronder PHA kan worden geproduceerd uit het zuiveringsslib van huishoudelijk afvalwater. PHA is een hoogwaardige kwaliteit biologisch afbreekbaar én biobased plastic. De kennis wordt ingebracht in praktijkproeven die al op demo-schaal lopen binnen het PHA2Use project.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wetsus richt onder andere zich op het optimaliseren van de vetzuurproductie op basis van primair slib en PHA-productie (> 60% gPHA/gVSS) en de optimalisatie van de afzonderlijke processtappen. De verkregen kennis en inzichten worden toegepast in de demonstratie-installatie van PHA2USE.

Het project is een vervolg op een eerdere deelname van STOWA aan het Wetsus thema ‘PHA-biopolymeren’. De PHA2USE demo-installatie wordt gebouwd bij HVC door een consortium met vijf waterschappen, HVC, Paques, SNB en STOWA (zie project 432.670).

Dit onderzoek is flankerend en ondersteunend aan het PHA2Use-project. Het Wetsus onderzoek zorgt voor continuïteit.