Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisdag Regionale Waterkeringen 2024

STOWA, de provincie Zuid Holland en Waterschap Rivierenland nodigen je van harte uit op donderdag 13 juni voor de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met je willen delen rondom de veiligheid en het in stand houden van regionale keringen. Dit doen we in een afwisselend programma.

aanmelden

Regionale keringen vervullen een belangrijke rol bij het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Daarom willen we de keringen in optimale conditie houden. Waterschappen, provincies en STOWA onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Dit gebeurt in het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK). We gaan tijdens de kennisdag onder meer in op de vraag of er een manier te vinden is waarbij de veiligheid van het beschermde gebied op een doelmatige, uitlegbare en pragmatische wijze bereikt kan worden en of de bestaande veiligheidsbenadering daarvoor aangepast moet worden.

Het programma begint om 9.30 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel. Gedurende de dag, en zeker tijdens de lunch en de afsluitende borrel, heb je volop gelegenheid met andere deelnemers kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Voorlopig programma

09.30 uur   Inloop
10.00 uur   Opening
10.20 uur   Systeemanalyse Alblasserwaard, Ellen Vonk
10.45 uur   Van normeren naar risico-benadering, Martine van der Ploeg
11.35 uur    Integrale risico-analyse, Gert Dekker
12.00 uur    Paneldiscussie

12.30 uur    Lunch

>13.30 uur    Workshopronde 1
                               Continue inzicht
                               Graverij en regionale keringen
                               Data monitoring
                               Effecten op keringen door veranderend klimaat
>14.50 uur    Workshopronde 2
                               Omgevingsweg
                               IPO-methodiek en veiligheidsbenadering
                               Automatisch toetsen
                               Groen-blauwe dooradering


15.50 uur    Slot spreker en afsluiting van de dag
16.30 uur    Afsluitende borrel

Meer weten over ORK? Klik op Programma ORK

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden maar er worden door de diverse instanties wel kosten gemaakt. Ben je aangemeld maar verhinderd, geen dit dan door via stowa@stowa.nl