Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

28 februari 2024

JONG Waterbeheer afgerond

Ruim 2,5 jaar geleden begon JONG Waterbeheer als onderzoeksproject van STOWA. Het bracht in kaart wat de behoeften en knelpunten zijn van jonge en ervaren watermensen in de onderlinge samenwerking. Si...

Lees meer

26 februari 2024

Leren van elkaars klimaatadaptatie-ervaringen

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wi...

Lees meer

20 februari 2024

Interregproject FlashFloodBreaker van start

Onlangs is het Interregproject FlashFloodBreaker officieel van start gegaan, een Europees waterveiligheidsproject waar ook STOWA aan deelneemt. Een flash flood is een snelle stijging van het water in ...

Lees meer

15 februari 2024

Waterschappen: denk na over je energievoorziening!

Waterschappen worden door de ontwikkelingen op energiegebied - elektrificatie, netcongestie, geopolitieke ontwikkelingen e.d. - gedwongen hun energievoorziening de komende jaren meer strategisch vorm ...

Lees meer

6 februari 2024

Torwash publiekwinnaar Waterinnovatieprijs 2023/2024

Op donderdag 1 februari vond in Utrecht het Waterinnovatiefestival plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA. Tijdens het festi...

Lees meer

29 januari 2024

Ecologische Autoriteit onderstreept ‘wisselwerking’ land en water

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft aan het Rijk advies uitgebracht over de vraag wat er nodig is om de gestelde natuurdoelen in Nederland te halen, met name in stikstofgevoelige gebieden. Belangrijk...

Lees meer

23 januari 2024

STOWA lanceert nieuwe website met NPLG Toolbox

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is bedoeld om te komen tot een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. De nieuwe online NPLG Toolbox van STOWA begeleidt waterbeheerders en andere...

Lees meer

22 januari 2024

SOMERS 2.0: inzicht in CO2-emissies uit veenweidegebieden

In het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), waarvoor STOWA gedelegeerd opdrachtgever is namens LNV, is het registratiesysteem SOMERS ontwikkeld: Soil Organic Matter Emission...

Lees meer

16 januari 2024

Hoe houden we het nat genoeg in de droge zomermaanden?

Na een kletsnatte winter denkt niemand na over lage grondwaterstanden. Overal – ook op de hoge zandgronden – is het grondwaterpeil heel hoog. Maar hoe lang nog? En wat kunnen we doen om meer water bes...

Lees meer

15 januari 2024

Financiële bijdragen voor terugdringen emissies vanuit de glastuinbouw

Om de emissies vanuit glastuinbouwbedrijven naar oppervlaktewater te verminderen, hebben de waterschappen via het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ geld beschikbaar voor projecten die...

Lees meer

15 januari 2024

Jong of ervaren? Kom naar het eindsymposium Jong Waterbeheer op 24 januari!

Kom naar het JONG Waterbeheer Eindsymposium. Op 24 januari ben je van harte welkom bij De Boerinn in Kamerik. En voor alle duidelijkheid: ook ervaren waterbeheerders zijn van harte welkom!

Lees meer

11 januari 2024

Lancering arbeidsmarktagenda stedelijk waterbeheer op RIONEDdag 2024

De komende jaren gaat stichting RIONED de samenwerking intensiveren met Stichting Wateropleidingen en KNW - Koninklijk Nederlands Waternetwerk om gezamenlijk te zorgen voor meer aanwas in het stedelij...

Lees meer