Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

31 juli 2023

Praatwijzer beheer en onderhoud: keuzes uitleggen

Als beheerder van watergangen krijg je soms vragen: Waarom doe jij het onderhoud zoals je dat doet? En welke keuzes zijn gemaakt? Deze praatwijzer helpt je om dat uit te leggen.

Lees meer

7 juli 2023

Kennisdag PIW: Amfibische samenleving en zeespiegeloptimisme

Op donderdag 29 juni 2023 vond in Burgers’ Zoo de twintigste Kennisdag Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) plaats. Tijdens de dag werd er teruggekeken naar de manier waarop we vroege...

Lees meer

6 juli 2023

Dierlijke graverij: natuurlijk een uitdaging/een natuurlijke uitdaging!

Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? En hoe voorkomen we dat gravende dieren ons de spreekwoordelijke das omdoen als het gaat om veiligheid in en rondom dijken, wegen en spoor...

Lees meer

3 juli 2023

'Commanders coin' voor Ludolph Wentholt

Ludolph Wentholt, Polder2C's lead Partner, heeft bij zijn officiële afscheid als programmamanager Waterveiligheid van STOWA de Commanders coin ontvangen van de commandant vanhet Regiment Genietroepen,...

Lees meer

3 juli 2023

Inzicht in effecten van maatregelen tegen broeikasgasemissies uit veenweiden

Verhoging van het slootpeil en infiltratie van graslandpercelen met water lijken geschikte instrumenten om de uitstoot van broeikassen door afbrekend veen te beperken. Dat is een van de voorlopige ond...

Lees meer

27 juni 2023

STOWA ter Info 87 nu online

Wat hebben Kaumera, broeikasgassen uit oppervlaktewater, het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen, de Young Talent Day en historische kaarten met elkaar te maken? Op het oog niet...

Lees meer

27 juni 2023

Waterinnovatieprijs 2023/2024

Iedere twee jaar reiken de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA in diverse categorieên prijzen uit aan innovaties die toepasbaar zijn binnen de taken en...

Lees meer

22 juni 2023

IRC: beter waterbeheer door nauwkeuriger inzicht in neerslag

In opdracht van de waterschappen (via het Waterschapshuis en STOWA) en Rijkswaterstaat heeft het KNMI gezocht naar verbeteringen van de neerslagschatting uit de regenradar. De neerslagschatting is van...

Lees meer

21 juni 2023

Update STOWA Droogtedossier

STOWA heeft onlangs een update uitgebracht van het STOWA Droogtedossier. Hierin vindt u actuele en praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten over droogte, voortgekomen uit onderzoe...

Lees meer

19 juni 2023

Consortium onderzoekt natuurinclusief gebruik drijvende zonnepanelen

Het consortium ‘SPARKLES’ ontvangt ruim 2,8 miljoen euro vanuit het NWA-programma ‘Verantwoorde opschaling van Zon op water’ voor het doen van onderzoek naar het gebruik van drijvende zonnepanelen. He...

Lees meer

19 juni 2023

Factsheets sanitatie-oplossingen buitengebied

Voor het verwerken van afvalwater in het buitengebied zijn diverse oplossingen voorhanden. Bedrijven en waterketenbeheerders zijn daar nog vaak onvoldoende mee bekend. STOWA en RIONED helpen ze bij he...

Lees meer

13 juni 2023

SurFlat: Onderzoek naar maaiveldafvoer in vlakke gebieden

In het mede door STOWA ondersteunde NWO-onderzoek SurFlat (Surface runoff in Flat landscapes) wordt onderzoek gedaan naar maaiveldafvoer. Maaiveldafvoer is het afstromen van water over het oppervlak n...

Lees meer