Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

10 januari 2024

Update strategienota STOWA: van #doedan naar #hoedan

De strategienota ‘Energie in Synergie!’ van STOWA heeft onlangs een update gekregen. Reden: het maatschappelijk veld is ide afgelopen jaren flink veranderd en de wereld is (nog) complexer geworden. “M...

Lees meer

9 januari 2024

Deskundigen denken na over effectieve aanpak uitheemse rivierkreeften

Op 1 december 2023 vond bij ATKB in Waardenburg een bijeenkomst plaats met deskundigen over uitheemse rivierkreeften. De bijeenkomst was een initiatief van de het Kernteam Programma Beheersingsaanpak ...

Lees meer

27 december 2023

STOWA laat defosfateringsmethoden oppervlaktewater onderzoeken

STOWA heeft opdracht gegeven voor een literatuur- en dataonderzoek naar verschillende defosfateringsmethoden van oppervlaktewater. Het doel is om waterkwaliteitsbeheerders die defosfatering in (willen...

Lees meer

27 december 2023

Waterinnovatieprijs 2023/2024: genomineerden bekend

Eind december werden de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs bekendgemaakt. Van de 60 inzendingen zijn er in totaal 12 nominaties: 3 per categorie. Alle genomineerden zijn waterschappen. Zij make...

Lees meer

18 december 2023

Hoe creëren we een robuuste waterkwaliteit in een veranderend klimaat?

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, werkt de Nederlandse overheid aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het doel is een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Het...

Lees meer

18 december 2023

Modelstudie naar ecologische effecten van warmtewinning uit oppervlaktewater gereed

STOWA heeft een modelstudie uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de ecologische effecten van het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater. Hiervoor pasten onderzoekers van het Nederlands ...

Lees meer

13 december 2023

Waterinnovatiefestival 2024: inschrijving geopend

Donderdag 1 februari is het feestelijke Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Iedereen die aan water werkt is welkom: van dijkwerker tot procestechnoloog en van ICT’er tot bestu...

Lees meer

8 december 2023

Opnieuw € 1,2 miljoen beschikbaar voor verbeteren waterkwaliteit

De komende vier jaar stellen de waterschappen via het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij opnieuw geld beschikbaar voor projecten die de waterkwaliteit verbeteren. Het kan ...

Lees meer

4 december 2023

10 jaar Climatescan: van overzichtskaartje naar grote internationale interactieve database

Het begon als een overzichtskaartje met Nederlandse onderzoekslocaties van doorlatende verharding en wadi's. Tien jaar later is Climatescan uitgegroeid tot de grootste internationale interactieve data...

Lees meer

4 december 2023

De Ultieme Waterfabriek: méér doen met gezuiverd rioolwater

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, STOWA en KWR starten op 4 december 2023 de praktijkfase van De Ultieme Waterfabriek bij Nieuwater in Emmen. In het project willen de veertien partners praktijkervar...

Lees meer

30 november 2023

SUSPECt: Beter zicht op gifstoffen

Op 1 november 2023 vond het slotsymposium plaats van het project SUSPECt: Support Tools for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern. Tijdens dit symposium werd de bin...

Lees meer

29 november 2023

Project PHA2USE finalist bij 'Beste Overheidsinnovatie 2023'

Het project PHA2USE, waarbij de biologisch afbreekbare plasticvervanger 'Caleyda' wordt gemaakt uit afvalwater, was een van de drie finalisten van bij Beste Overheidsinnovatie 2023. Uiteindelijk ging ...

Lees meer