Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

20 februari 2023

Bouwen met natuur in beken: het kan, het werkt!

Het kennisprogramma Bouwen met Natuur in beken is onlangs officieel afgerond. Naar aanleiding daarvan verscheen een korte folder over de aanleiding, het doel en de belangrijkste resultaten van het pro...

Lees meer

8 februari 2023

Klei 'in veen' om bodemdaling en emissies tegen te gaan?

Op 30 januari 2023 organiseerde VIPNL in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over Klei in veen. Klei in veen is een relatief nieuwe maatrege...

Lees meer

31 januari 2023

Waterkwaliteitsexperts gezocht!

Ben je een expert op het gebied van de vier KRW-waterkwaliteitselementen, zoöplankton of bacteriën? Meld je aan voor deelname aan een expertsessie!

Lees meer

23 januari 2023

Pieter Waaijer over ‘Ecosysteem van de werkvloer’: Feest van herkenning

Voor Pieter Waaijer, afdelingshoofd bij Vallei en Veluwe, is het verhaal van de mede door JONG waterbeheer ontwikkelde workshop ‘Ecosysteem van de werkvloer’ een feest van herkenning. “Zo herkenbaar e...

Lees meer

16 januari 2023

Alles wat je wilt weten over Aquathermie!

Het Netwerk Aquathermie NAT, waar ook STOWA deel van uitmaakt, heeft op haar website een volledig nieuwe en geactualiseerde lijst met veelgestelde vragen opgenomen. Het is een overzicht van vragen die...

Lees meer

13 januari 2023

Wel of niet doseren van ozon? That’s the question…

Het doseren van ozon (O3) aan afvalwater is een effectieve manier om medicijnresten en microverontreinigingen te verwijderen uit afvalwater. Maar deze zogenoemde ozonisatie heeft één aandeel: er kunne...

Lees meer

11 januari 2023

Meld je aan voor het 'Leerprogramma circulaire waterschappen'

Wil je weten wat het begrip circulariteit betekent voor jezelf, het waterschap waarbij je werkt en de omgeving waarin je werkt? Heb je behoefte aan (meer) handvatten om aan deze transitieopgave bij te...

Lees meer

10 januari 2023

‘Restproduct’ duurzame waterstofproductie benut voor beluchting afvalwater

Zuivere zuurstof, dat als 'restproduct' vrijkomt bij duurzame waterstofproductie, kan een flinke besparing geven van beluchtingsenergie op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit blijkt uit een pilot di...

Lees meer

14 december 2022

Nummer 85: Laatste STOWA ter Info op papier

Nee, de papieren uitgave van STOWA ter info 85 zal nooit zo’n collectors item worden als een genummerd exemplaar van het witte album van de Beatles. Maar een bijzonder exemplaar is het zeker. Want de ...

Lees meer

6 december 2022

Wat zijn de effecten van aquathermie op het onderwaterleven?

Het winnen van warmte uit oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar wat is de ecologische impact ervan op het waterleven? Het is een vraag die steeds prangend...

Lees meer

30 november 2022

Waar gaat hemelwater in de stad naar toe?

STOWA heeft onlangs een animatievideo laten maken voor iedereen die aan zijn collega’s uit wil leggen hoe hemelwater in de stad wordt opgevangen, gebufferd en afgevoerd.

Lees meer

29 november 2022

Hoe krijg je meer ruimtelijke kwaliteit bij regionale dijkversterkingsprojecten?

STOWA en een groot aantal waterschappen participeren in het onderzoeksprogramma ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)’. Het programma onderzoekt wat ruimtelijke kwaliteit in wat...

Lees meer